nord1.jpg

Samosběr plodů Aronie

Samosběr plodů Aronie začníná koncem srpna a končí v závěru září.

Otevírací doba

Sad bude otevřen každou sobotu a neděli od 9:00 do 17:00.

Cena plodů

Cena plodů při samosběru činí 30 Kč/litr. Cena plodů k zaslání poštou 40 Kč/l.

Objednání poštou

Objednat plody poštou je možné již nyní zde:           Prodej plodů Aronie