bg32.jpg

V květnu nás navštívila redaktorka bioměsíčníku pro trvale udržitelný život paní PhDr. Miroslava Vohralíková, porozhlédla se po sadu a posléze v červnovém vydání bioměsíčníku zveřejnila článek o muchovníkovém sadu. Článek si můžete přečíst v příloze tohoto článku. 

článek PDF ke ztažení